Wenye dhambi kamwe hawafungiki Motoni bali wanaangamizwa

Wenye dhambi kamwe hawafungiki Motoni bali wanaangamizwa. Katika dini, ni mahali pa kuishi baada ya kifo. Mahali ambapo roho mbaya zinakabiliwa na mateso ya kuadhibu,

Dhana ya mahali pa adhabu ya laana ya milele kwa wenye dhambi daima imekuwa sehemu ya mafundisho ya Kikristo.

Utafiti huu utaonyesha kuwa MUNGU si kama mwanadamu. YEYE hafungwi wenye dhambi milele na adhabu; YEYE ANAWAangamiza kwa rehema wasiwepo milele. Mstari ufuatao unatoa muhtasari wa ukweli huu.

Zab_101:8 Asubuhi naliwaua wenye dhambi wote wa nchi; kuwaangamiza kabisa katika mji wa BWANA wote watendao maovu.

Kuzimu ya kimwili ilikuwa dhana ya Mataifa ya Wagiriki na Warumi. Waliibeba hadi kwenye dini ya Kikristo. Kupitia eons, hakuna hata mmoja wa wanatheolojia na wasomi wao aliyetilia shaka hilo.

Wazo potofu kwamba mwanadamu ana asili mbili

Wakristo wanadai kwamba mwanadamu ana asili mbili. Ana mwili wa nyama na wa kiroho ambao hubaki mwili baada ya pumzi ya uhai kutoka kwa mwili.

Lakini sivyo inavyosema Biblia. Mwanadamu ana asili ya pekee. Wakati wowote pumzi ya uhai inapomtoka, yeye hukoma kuwepo isipokuwa kwa mwili usio na uhai uliowekwa ndani ya kaburi. Hajaokoka kwa asili nyingine yoyote au mwangalifu. “Kifo cha Pili” ni pale wenye dhambi wanapoangamizwa, na sio kuingizwa Jehanamu.

wenye dhambi walihukumiwa kuangamizwa kutoka mwanzo, si kufungwa katika Kuzimu

Hapo awali tulielewa kutoka katika Biblia kwamba MUNGU alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kuwajaribu katika bustani ya Edeni.

Mwanzo_2:17 lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile; lakini siku yo yote mtakayokula matunda yake, kufa utakufa

Hata hivyo, baadaye tulijifunza kwamba kichwa cha wanadamu, Adamu, na mke wake Hawa walishindwa na jaribu hilo vibaya sana. Hawakumtii MUNGU na kumtii Shetani. Kwa hiyo hukumu ikapitishwa juu yao na vizazi vyao. Matokeo ya kutotii kwa Adamu yanajumlishwa katika kifungu hiki?kufa utakufa?

Kufa utakufa: hiyo inamaanisha nini?

Muhula "Kufa utakufa” imerudiwa katika vitabu vya “Mwanzo”, “Kutoka”, “Mambo ya Walawi”, na “Hesabu” mara kadhaa. Tunaona kwamba Adamu, ingawa alihukumiwa kifo, hakufa mara moja. Alibaki hai kuona vizazi kadhaa. Kwa hiyo, MUNGU hangeweza kumhukumu kifo kimwili. Lakini hatimaye alikufa. Kwa hivyo, tunapaswa kufanya nini juu ya hilo? Neno hilo linaashiria kwamba Adamu, na kizazi chake kiko chini yake vifo viwili.

Kifo cha kwanza ni pale pumzi ya uhai inapotoka mwilini mwake na kuwekwa kaburini. Kwa hiyo, Adamu alikufa kifo hiki-kifo cha kwanza. Hakuwa na fahamu na hakuwa ameokoka kwa asili nyingine. Lakini baada ya hayo, kuna kifo kingine kinamjia. Tumejifunza hayo katika aya ifuatayo.

Ufu_21:8 Lakini kwa waoga, na wasioamini, na wenye dhambi, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachinjaji wa dawa za kulevya, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa likiwaka moto na salfa, ambayo ni mauti ya pili.

Je!ya ziwa linalowaka moto na Sulfuri, ambayo ndiyo mauti ya pili.? Neno hili linaonekana mara nne katika Ufunuo. Katika aya mbili zifuatazo, neno hili limefafanuliwa zaidi kama ?Ziwa la Moto? au “ziwa linalowaka moto na salfa”

Ufu_20:14 Mauti na Kuzimu zikatupwa ndani ya ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili -- tyeye ziwa la moto.
Ufu_21:8 Lakini kwa waoga, na wasioamini, na wenye dhambi, na wenye kuchukiza, na wauaji, na wazinzi, na wachinjaji wa dawa za kulevya, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao niziwa linawaka moto na salfa, ambayo ni mauti ya pili.

Kwa hiyo, “Ziwa la Moto” linahakikisha kwamba wakosefu hawafungiwi katika Jahannamu bali wataangamizwa milele.

Mistari mingine ya Biblia inathibitisha ukweli huu

Takriban kila tamko la neno, ?moto? kwa BWANA YESU anazungumzia hili?ziwa la moto??kifo cha pili kanuni. Kwa mfano

Mat_3:12 ambayo mpepeo wake umo mkononi mwake, naye atasafisha sana sakafu yake ya nafaka, na kukusanya nafaka yake ghalani; lakini mabua hayo atayateketeza moto usiozimika.

Hata wale waliotajwa na Mtume Paulo. Kwa mfano:

2The_1:8 katika moto wa moto, akiwaadhibu wale wasiomjua Mungu, na wale wasioitii habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo;

Mifano mingine zaidi iko katika kitabu cha 2Petro, kwa mfano:

2Pe_3:10 Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi usiku, katika hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vilivyoharibiwa kwa moto vitafunguliwa; na ardhi na kazi zilizomo ndani yake zitateketezwa.

Marejeleo yote yanahusu Ziwa la moto, ambalo kwa njia nyingine huitwa kifo cha pili. Siku ya hukumu-siku ya mwisho, MUNGU ataisafisha dunia hii kwa moto-moto mkali. Hili litayeyusha DNA yenyewe ya mwanadamu mwenye dhambi. Pia itaharibu vipengele vya vitu vilivyoumbwa ambavyo mwanadamu alivipotosha. Hapa ndipo Adamu na vizazi vyake vyenye dhambi hukutana na mwisho wao. Uumbaji wa Mungu wa Mbingu na Dunia Mpya hautazikumbuka tena.

Wacha tuonyeshe jinsi hii inavyofanya kazi katika maisha halisi

Badala ya Adamu ambaye alikufa kifo cha pili, na tufikirie kisa cha mtu mwingine, Mfalme Daudi, wa Israeli. Tunasoma:

2Sa 12:13 Naye Daudi akamwambia Nathani, Nimemtenda Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Na BWANA aitupilie mbali dhambi yako, wala hutakufa. 

Kuweka hii katika muktadha. Nabii Nathani anapeleka ujumbe kutoka kwa MUNGU kwa mfalme Daudi. Hii ilikuwa baada ya kufanya tendo la ndoa na mke wa mmoja wa majenerali wake. Mwanamke akapata mimba. Ili kuficha mimba hiyo, Daudi alipanga kumuua mtu huyo na kufaulu. Daudi alikuwa amefanya tendo la uzinzi kati ya dhambi zake nyingine nyingi. Hii ni dhambi ambayo inapaswa kumpa adhabu ya kifo. Aya ifuatayo inadhihirisha hilo.

Mambo ya Walawi 20:10 Na mtu, mtu aziniye na mke wa mtu, au aziniye na mke wa jirani yake; na wauawe! mwanamume anazini na mwanamke anazini.

Tunaona hapa kwamba MUNGU hakuamuru kifo cha Daudi. MUNGU alimuahidi Daudi kwamba hatakufa. Lakini Daudi alikufa hatimaye. Lakini MUNGU alisamehe dhambi za Daudi. kumuepusha na ziwa la moto?mauti ya pili. Hebu mtume Paulo aelezee:

Matendo 13:36 Kwa maana Daudi kweli, akiisha kukisaidia kizazi chake kwa shauri la Mungu, alilala, akaongezwa kwa baba zake, akaona uharibifu.

Kwa hiyo, mfalme Daudi na wale wote waliowekwa awali wangepita kutoka kifo na kuwa pamoja na MUNGU katika roho.

Jahannamu ni kiumbe tu cha Wakristo. Wenye dhambi wanaangamizwa, sio kutiwa ndani

Kwa sehemu kubwa ya historia ya Kikristo, imekuwa ni shauku kwa uanzishwaji wa Kikristo kwamba wale waliokufa bila kuokolewa watateswa fahamu katika kuzimu ya milele. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inasema: ?Mafundisho ya Kanisa yanathibitisha kuwapo kwa kuzimu na umilele wake. Mara tu baada ya kifo, roho za wale wanaokufa katika hali ya dhambi ya mauti hushuka hadi kuzimu, ambako hupata adhabu ya jehanamu, ?moto wa milele. (CCC 1035).

Lakini hii haina kumbukumbu katika Agano la Kale lote. YESHUA na Mitume hawakutaja kamwe mafundisho kama hayo. Kwa hiyo, lingeweza tu kuwa lilianzia katika akili za Wakristo wa mapema-Warumi. Ni kubeba kutoka kwa hadithi za watu wa Mataifa. Mababa wa Kanisa la mapema kama Ignatius wa Antiokia, Justin Martyr, Tertullian, na wengine walikuwa thabiti juu ya uhalisi wa helo ya milele.

Nini Kanisa la Awali Liliamini: Kuzimu

Wakristo walitaka kushika mti wa uzima-Wokovu

Yote yalianza katika bustani ya Edeni. Mti wa Uzima? inawakilisha uzima wa milele. Wanadamu wote wanatamani uzima wa milele (kutokufa). Lakini tangu Adams atende dhambi, haikupatikana, tunaposoma yafuatayo:

Mwanzo_3:22 Mungu akasema, Tazama, Adamu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akaunyosha mkono wake, akatwaa matunda ya mti wa uzima, akala, na kuishi hata milele;
Mwa 3:23 kwamba BWANA Mungu alimtoa katika bustani ya chakula kitamu, aifanye kazi nchi ambayo katika hiyo alitwaliwa. 

Kwa hiyo, MUNGU alinyakua uzima wa milele kutoka kwa mtu ambaye hajaokoka. Hakuna uwezekano wa uzima wa milele kwao. Kisha ikawa mbaya zaidi kwa sababu wangesoma barua kutoka kwa Mitume.

Matendo 5:31 Huyu ndiye Mungu mkuu na mwokozi, aliyeinuliwa kwa mkono wake wa kuume, awape Waisraeli toba na kuachiliwa kwa dhambi.

Unaona Wakristo wa Kirumi wangeelewa hili kumaanisha, YESHUA hakutoa toba na kuachiliwa kwa dhambi kwa ajili yao. Hivi ndivyo walivyounda "dhahania ya uingizwaji"

Kabla ya Waroma kukutana na Waisraeli, hekaya zao ziliamini kwamba walipokufa, walienda kuzimu. Nafsi nzuri na mbaya, bila kujali. Waliamini kwamba mbaya zaidi wao alienda mahali paitwapo Tartaro, ambapo wanakabiliwa na mateso ya milele. Lakini pia waliamini kwamba walio bora zaidi huishia Elysium (Mbinguni) mara tu itakapoanzishwa vizuri na kulipa ada inayohitajika. Kwa bahati mbaya, Kanisa Katoliki linafundisha jambo lile lile leo.

Lakini Wagiriki Warumi-Wakristo walipokutana na Waisraeli na Torati yao na Nyaraka kutoka kwa Mitume. Ni wazi walisoma aya hizi na walijua kwamba Wokovu kwao haukuwezekana. Hatima yao ilikuwa "Ziwa la moto". Waliingiza mafundisho yao ya maisha ya baada ya kifo katika dini yao mpya ya Kikristo.

Biblia ya KJV na Kuzimu

Neno "Kuzimu" linapatikana zaidi katika KJV na tafsiri zake za derivative. Lakini tafsiri nyinginezo kwa kawaida hutumia maneno “Hadesi”, “Sheoli”, na “Gehena”. Bila mamlaka yoyote au utangulizi, KJV inadai kuwa mahali pa adhabu ya siku zijazo?Jehanamu? au ?Jehanamu ya moto?.

Ufafanuzi wa Thayer:
1) Jehanamu ni mahali paitwapo hukumu ya baadaye ?Gehena? au ?Jehanamu ya moto?

“Hili hapo awali lilikuwa bonde la Hinomu, kusini mwa Yerusalemu, ambapo uchafu na wanyama waliokufa wa jiji walitupwa nje na kuteketezwa; ishara inayofaa ya waovu na uharibifu wao wa wakati ujao."

Umeona hilo? Ufafanuzi wa Thayer ndio umeunda ?kuzimu ya milele? kutoka kwa neno “Gehena.” Hii inaleta itikadi ya Kikristo ya Kuzimu ya kimwili na ya milele. Lakini?Jehanamu? au ?Jehanamu ya moto? ni tu ziwa la moto. Unaona uhusiano katika aya ifuatayo:

Marko 9:43 Na mkono wako ukikukosesha, ukate! Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa kiwete, kuliko kuwa na mikono miwili, na kwenda katika Gehena, katika moto usiozimika;

Ni wazi kwamba wenye dhambi kamwe hawafungiki Motoni bali wanaangamizwa

Biblia haifundishi Kuzimu inayoonekana. Hakutakuwa na jehanamu ya kuwafunga tangu milele. Lakini inasema nini kuhusu mwisho wao? Watenda dhambi hawatakuwepo baada ya kifo au Siku ya Hukumu. MUNGU anaathiri kwa kuwaangamiza katika ziwa la moto kama tulivyojadili hapo awali.
Wakristo walijua mwisho wao ulikuwa ni Kuangamizwa, kwa hiyo waliiumba Jahannamu kama sehemu ya mwisho ya kutokufa

Ezekieli_34:25 Nami nitawawekea agano la amani. Nami nitawaangamiza wanyama wakali wa nchi; nao watakaa nyikani, na kulala msituni.

Ili kuelewa ni nani wanyama wa mwituni wanawakilisha katika mstari huu, Ingesaidia kuona video yangu ya YouTube ni nani mnyama-mwitu katika Biblia. Lakini kwa ufupi ni watu wa mataifa waliowadhulumu Israeli.

Mstari huu unasisitiza tena mpango wa MUNGU wa kukamilisha agano LAKE “pamoja nao? (pamoja na uzao wa Ibrahimu) (Mwanzo 15:8-18). Ilikuwa tayari imeamriwa zamani; kwa hiyo, ni lazima anazungumzia kukamilika kwake. Kisha hii inafuatiwa na mpango wa kufuta Wanyama Pori kutoka ardhini. Huu ni wakati mzuri wa kuangalia neno?futa?

Nguvu?s (G853)
Kutoka G852; kufanya jambo lisiloonekana, yaani, (kwa bidii) kuteketeza (fifu), au (bila kutarajia) kutoweka (kuangamizwa): - fisadi, kuharibu sura, kuangamia, kutoweka.

Kwa hiyo, kifungu hiki kinazungumzia maangamizi. Kumbuka hilo Kuangamiza ni neno la Kiingereza. Kwa hivyo, ikiwa umechagua kutumia neno?futa? badala yake ndio maana yake: kunyakua mbele ya macho, kuweka nje ya mtazamo, kufanya ghaibu, kughairisha, kuangamiza, kuteketeza, kutoweka wazi, yaani, kuteketeza, kutoweka, kutoweka, kutoweka.

Hii ndiyo sababu na matokeo ya ziwa la moto. Huu ni mwali wa moto sana hivi kwamba unayeyusha vipengele vya dunia yenyewe.

Ulimwengu usio na mwisho sio wa Kibiblia

Tafadhali tufuate na utupende:
Bandika Shiriki

Toa Jibu

Barua-pepe haitachapishwa. Fildi za lazima zimetiwa alama ya *

RSS
Fuata kwa Barua Pepe
YouTube
Pinterest
Instagram
swSwahili