De mythe van 10 verloren stammen van Israël

De mythe van de 10 verloren stammen van Israël is een verwarrend idee onder Bijbelstudenten. Dit idee wordt niet ondersteund door de Bijbel of enig historisch document. Maar het werd gepleegd door de KJV-bijbelvertalers.

Het idee ontstond rond het begin van de tweede eeuw. Het kreeg grip in de 17e eeuw met de publicatie van de Engelse vertaling van de King James Bible. Deze inhoud concentreert zich op enkele opzettelijk verkeerd vertaalde documenten door de masoretisch-joodse schriftgeleerden.

Deze studie is tweeledig. Het heeft betrekking op de verkeerd geïnterpreteerde passages in de KJV-bijbel. Maar men kan dit niet effectief doen zonder op zijn minst de rol te noemen die apocriefe documenten spelen, zoals het boek 2 Ezra's.

Er is een voortdurende strijd tussen groepen Hebreeuwse Israëlieten. Een van hen beweerde dat Israël Assyrië had verlaten waar ze werden verbannen en op weg was naar West-Afrika. Maar een andere groep beweert dat Israël inpakte en aan boord van schepen ging en naar Amerika voer. Daarom beweert deze groep nu dat Israël nu Native American is. Natuurlijk hebben ze allebei ongelijk. omdat ze zijn beïnvloed door apocriefe documenten. In het bijzonder de boeken van de tweede Ezra.

De mythe van 10 verloren stammen van Israël en wie zijn de belangrijkste leveranciers van deze ideeën?

Het is verbazingwekkend dat mensen vandaag de dag nog steeds denken dat er tien verloren stammen van Israël waren. Maar ze doen dat, ondanks gezond verstand en een berg bewijs van het tegendeel. Om te begrijpen hoe dit afloopt, moet je de rollen begrijpen die worden gespeeld door de verschillende acteurs die doordrenkt zijn met deze schertsvertoning.

Edomieten en vroege christenen

Het werd voor het eerst uitgevonden door Edomites met gewetenloze motivaties. Zij en de vroege christenen probeerden Israël uit het bestaan te schrijven door de tekst van het Hebreeuwse document te corrumperen en verschillende apocriefe publicaties te schrijven.

De King James Bijbelvertaling

De King James-vertalers erfden de corrupte documenten van de Masoretic en gingen door met de traditie om Israël tot uitsterven te schrijven.

Christenen uit de 19e eeuw

In "Gezicht op de Hebreeën” an Boek uit 1823 geschreven door Ethan Smith, een congregationalistische predikant in Vermont. Hij voerde aan dat indianen afstammen van de "tien verloren stammen van Israël". In het begin van de negentiende eeuw was het een algemeen aanvaarde opvatting.

Deze zelfde opvatting had ook invloed op Joseph Smith, oprichter van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen/Mormonen. *Het Boek van Mormon (1830) * bracht soortgelijke overtuigingen tot uitdrukking dat indianen Israël zijn.

Dit is interessant omdat sommige groepen Hebreeuwse Israëlieten, genaamd (The Camps) de ideeën van de heiligen der laatste dagen/mormonen en anderen aanpasten. Bijgevolg nemen ze een ?12 Tribes of Israel? in kaart brengen in hun leer. Deze kaart geeft de 12 stammen van Israël aan voor Indiase naties en landen in Amerika. Dit zijn degenen die zeggen dat de tien verloren stammen van Israël in schepen vanuit Assyrië naar Amerika vertrokken. Dus nu weet je waar ze deze ideeën vandaan hebben. Bijgevolg helpen deze Hebreeuwse Israëlitische groepen om de naam van Israël uit de naties te vernietigen.

Psa_83:4 Ze zeiden: Kom, want we zouden ze volkomen uit de naties moeten vernietigen; want op geen enkele manier mag de naam van Israël meer worden herinnerd.

De Bijbel en historische documenten zouden deze bewering moeten valideren

De grondbeginselen van "de mythe van de 10 verloren stammen van Israël" is dat het volk Israël uit hun eigen land werd weggevoerd en verbannen naar het Assyrische land. De Bijbel en historische documenten. moet deze claim valideren om effectief te zijn. Gelukkig hebben we beide. Wij hebben het onvervalste Woord van GOD. We hebben ook geverifieerde informatie van de Assyriërs zelf. Opmerkelijk genoeg zijn beide het eens. Dus, laten we de Assyrische kijk op de zogenaamde hervestiging van Israël vergelijken met de woorden van de Bijbel.

De Assyrische kijk op de hervestiging van Israël

Het volgende is een inscriptie van een Stela-herdenkingsmonument van het Assyrische rijk. De informatie wordt toegeschreven aan de Assyrische koning, Sargon II. Degene die de verovering en deportatie van Israël voltooide.

Israëls ballingschap

De kijk van de Bijbel op de hervestiging van Israël.

Laten we de relevante geschriften punt voor punt doornemen.

2Kon 17:1  In het twaalfde jaar van Achaz, de koning van Juda, regeerde Hosea, de zoon van Ela, negen jaar in Samaria over Israël. 
2Kon 17:2  En hij deed wat slecht was in de ogen van de HEER, alleen niet zoals de koningen van Israël die vóór hem waren.
2Kon 17:3  Salmanassar, de koning van de Assyriërs, steeg tegen hem op; en Hosea werd hem als een dienaar, en hij bracht hem geschenken.
 2Kon 17:4  En de koning van de Assyriërs vond een complot van Hosea, want Hosea zond boden naar So, de koning van Egypte, en bracht niet jaar na jaar geschenken aan de koning van de Assyriërs. En de koning van de Assyriërs viel hem aan en bond hem vast in het huis van de gevangenis. 
2Kon 17:5  En de koning van de Assyriërs trok op naar het gehele land, en hij trok op naar Samaria, en viel het aan gedurende drie jaar.
2Kon 17:6  In het negende jaar van Hosea veroverde de koning van de Assyriërs Samaria, en hij vestigde Israël in Assyrië, en hij vestigde ze in Halah en in Habor, de rivieren van Gozan, in de bergen van de Meden.  

Kunnen we deze man niet vertrouwen als hij zegt dat hij 27.280 mensen vanuit Samaria heeft hervestigd? Ja mensen, slechts 27.280. Maar dat is logisch. Alle experts zullen aantonen dat Israël in die tijd uit minstens 4 miljoen mensen zou hebben bestaan. Waarom zei hij niet dat hij drie tot vier miljoen Israëlieten vervoerde? Omdat hij nauwkeurig moet zijn, want dit is een feitelijk verslag.

Het hele idee komt uit een paar verzen in de Bijbel die lijken te suggereren dat de Assyriërs 4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen uit het noordelijke koninkrijk Israël opnamen. Vervolgens brachten ze ze honderden kilometers verderop Assyrië binnen en dumpten ze daar in sommige steden. Dit idee is ontstaan in een aantal opzettelijk verkeerd vertaalde verzen van de King James Bijbel.

Als "de 10 verloren stammen van Israël" een mythe is, leg dan de bijbelverzen uit waarin staat dat Israël naar Assyrië werd verbannen?

De KJV-vertaling is een gruwel voor het volk van Israël. Sinds het begin van het christendom in Rome hebben deze mensen zich valselijk verdiept in het erfgoed van Israël. Ze gebruikten de foutieve en corrupte documenten van de masoretische tekst en de Textus Receptus-documenten van Erasmus om de King James Bijbelvertaling samen te stellen. Vandaag zullen we ons concentreren op de masoretische tekst, aangezien deze de bron is van de KJV-vertaling van het Oude Testament.

Laten we met dat in gedachten eens kijken naar enkele verzen die zeggen dat de Assyriërs Israël wegvoerden en in Assyrië stopten.

2 Koningen 18:11 En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië, en deed hen wonen in Halah en in Habor aan de rivier Gozan, en in de steden van de Meden. (NBG)

Heb je de nadrukkelijke ?deed? in dit vers? De schrijvers probeerden de waarheid tegen te gaan die je misschien in andere documenten hebt gelezen. Maar er is maar één manier om dit vers te interpreteren. De auteur benadrukt nadrukkelijk dat de kinderen van Israël naar Assyrië werden verbannen. Maar het probleem is, is er geen waarheid in deze verklaring, zoals ik eerder heb laten zien?

Verder is de term ?wegdragen? is een term voor ballingschap. Daarom zeggen de vertalers dat, ondanks wat u misschien elders hebt gelezen, Israël in feite naar Assyrië werd verbannen.

Strong's' wegdragen (H1540)
Een primitieve wortel; ontbloten (vooral in schandelijke zin); impliciet tot ballingschap (gevangenen worden meestal uitgekleed); figuurlijk onthullen: – + adverteren, verschijnen, verraden, brengen, (dragen, leiden, gaan) gevangen nemen (in gevangenschap), vertrekken, onthullen, ontdekken, verbanning, weg zijn, openen, X ronduit, publiceren, verwijderen, onthullen, X schaamteloos, tonen, X zeker, vertellen, ontdekken.

De Hebreeuwse term voor?H1540 meenemen? door impliciete middelen verbannen

De Septuaginta-vertalingen van hetzelfde vers vergeleken

Laten we een vergelijking maken tussen twee Septuaginta-vertalingen van hetzelfde vers:

2Ki_18_11 En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië, en deed hen wonen in Halah en in Habor aan de rivier Gozan, en in de steden van de Meden. (NBG)
2Kon 18:11  En de koning der Assyriërs vestigde de Samariers in Assyrië, en hij plaatste hen in Halah, en in Habor aan de rivier de Gozan, en in de bergen van de Meden; (Septuaginta) 

Zie je hier het verschil? De KJV-vertaling zegt dat de koning van Assyrië het (verbannen) Israël naar Assyrië voerde.

Deze versie van de Septuaginta zegt echter dat de koning van Assyrië de Samarier heeft hervestigd. Maar dat is precies wat we eerder lazen in de Nimrud-prisma's. Hij zegt dat hij 27.280 Samariërs heeft meegenomen en naar andere delen van zijn rijk heeft verplaatst. Niet overtuigd, laten we dan eens kijken naar de "Brenton", een andere Septuaginta-vertaling:

(2 Koningen 18:11) En de koning van Assyrië voerde de Samaritanen weg naar Assyrië, en deed hen wonen in Alae en in Abor, aan de rivier de Gozan, en in de bergen van de Meden; (Brenton) 

Het is opmerkelijk? Samaritaan? steekt uit in de Septuaginta. Je ziet dat de KJV simpelweg Israël verving door Samariërs. Dit was de originele vertaling totdat de masoreticus het veranderde in 'Israël'. Maar in beide Septuaginta-vertalingen is er geen verwijzing naar ?Israël? omdat de originele Bijbel ?Samaritanen? welke historische documenten ondersteunen. Daarom is dit een opzettelijke verkeerde vertaling van het vers.

Meer bijbels bewijs voor degenen die er niet van overtuigd zijn dat de 10 verloren stammen van Israël een mythe zijn

Voor degenen die er nog steeds niet van overtuigd zijn dat de 10 verloren stammen van Israëli's een mythe zijn, is er meer bewijs. Merk op dat de KJV-bijbel het voorgaande patroon volgt in de volgende verzen. Ze blijven bij hun verhaal; ze willen dat de zonen van Israël van de aardbodem verdwijnen. Maar laten we een vergelijking maken met twee Septuaginta-vertalingen:

(2 koningen 17:6)  In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in, en voerde Israël weg naar Assyrië, en deed het wonen in Halah en in Habor aan de rivier Gozan, en in de steden van de Meden. (NBG)
(2 koningen 17:6) In het negende jaar van Hosea veroverde de koning van de Assyriërs Samaria, en hij vestigde Israël in Assyrië, en hij vestigde ze in Halah en in Habor, de rivieren van Gozan, in de bergen van de Meden. (Septuaginta) (2 koningen 17:6) In het negende jaar van Osee nam de koning van de Assyriërs Samaria in, en voerde Israël weg naar de Assyriërs, en vestigde ze in Alae en in Abor, nabij de rivieren van Gozan, en in de bergen van de Meden. (Brenton)

In het begin klinkt dit misschien een beetje ingewikkeld. Maar een nadere blik zal onthullen dat het begrijpelijker is als je het opsplitst in delen. U zult merken dat het uit drie delen bestaat.

De som van de delen

De koning van de Assyriërs veroverde de hoofdstad (Samaria)

1) Het eerste deel gelezen; de koning van de Assyriërs veroverde de hoofdstad (Samaria) van de zonen van Israël.

De koning van de Assyriërs vestigde de Samaritanen in Assyrië

Het tweede deel luidt: “vestigden ze in Alae en in Abor, nabij de rivieren van Gozan, en in de bergen van de Meden., dit kan alleen gaan over de 27280 mensen die uit Samaria zijn gehaald. Het kunnen de zonen van Israël niet zijn. We weten uit historische documenten en het onvervalste Woord van GOD dat de zonen van Israël nooit zijn vertrokken tot aan de tijd van YESHUA en daarna.

Hij vestigde Israël in Assyrië.

Het derde deel van het vers leest, en hij hervestigde Israël in Assyrië. We zien ook hetzelfde woord: ?hervestigd? hier ook gebruikt. Het is de Griekse G599. Het heeft dezelfde soort connotatie van afsterven of assimileren. Letterlijk betekent dit dat de koning van Assyrië voor Israël in Assyrië stierf. Een andere, meer directe manier om dit te zeggen is dat de koning van Assyrië Israël in Assyrië opnam. Israël als soeverein (noordelijk) koninkrijk bestaat niet meer. Het maakt nu deel uit van het Assyrische rijk.

Dit verwijst naar het koninkrijk dat Israël heet. Niet de zonen van Israël. Ze waren nu letterlijk Assyrische staatsburgers. Het sluit aan bij het veroveren van Samaria. Je verovert de hoofdstad en vervolgens veroverde je het hele land.

Dit is een wijdverspreide praktijk in Empire-gebouwen. De overwinnaar zou de belangrijke mensen en de mannen van rijkdom wegnemen, evenals alles van waarde in de stad.

Laten we nog een ander vers testen (2 Koningen 17:18) dat de mythe van 10 verloren stammen van Israël laat zien

(2 Ki_17:18) Daarom ontstak de HERE in grote toorn tegen Israël en verwijderde hen uit zijn ogen: er bleef niemand over dan alleen de stam van Juda. (NBG)
(2 koningen 17:18) Toen ontstak de HEERE in grote toorn op Israël, en hij verwijderde ze van zijn aangezicht. Hij liet niemand achter behalve de stam Juda alleen. (Septuaginta) (2 Kon_17:18) En de Heer was zeer vertoornd op Israël en verwijderde hen uit zijn ogen; en alleen de stam Juda bleef helemaal alleen. (Brenton)

Het feit is dat niets of niemand voor GOD's aangezicht verborgen kan blijven, en nog meer voor de kinderen van Israël. Het is simpelweg zeggen dat GOD hen de rug toekeerde. Ze hebben geen onafhankelijke staat meer en het ergste van alles is dat HIJ alle communicatie met hen heeft stopgezet. Hij heeft niet langer profeten of ZIJN woord onder hen.

Alleen de stam van Juda zal blijven als staatsvorm van GOD. Het zuidelijke koninkrijk (Juda en Benjamin) zal ZIJN woord onder hen blijven hebben. De reden is dat CHRISTUS uit Juda zal moeten komen.

Het lijdt geen twijfel dat KJV-vertalers opzettelijk hebben gelogen en de Bijbel (Woord van GOD) hebben veranderd om het idee van een "Tien verloren stammen van Israël" te verspreiden.

De 10 verloren stammen van Israël een mythe zijn omdat ze in de tijd van Christus in Israël waren?

De zonen van Israël gingen nooit ergens heen. Ze waren de hele tijd in het volle zicht. In ieder geval tot de tijden van YESHUA. Wij lezen het volgende:

(2 Ki_18:1) En het geschiedde in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia, de zoon van Achaz, de koning van Juda, regeerde.

Dit vers laat zien dat Hosea, de laatste koning van Israël, samenvalt met die van Hizkia, de koning van Juda. We weten dat Hosea in 718 v. Chr. op de troon kwam. Dan zou het eerste regeringsjaar van Hizkia duidelijk 715 v.Chr. Zijn. Hizkia hield het Pascha in Israël en Juda vele jaren na de veronderstelde ballingschap van Israël. Verder lezen we.

(2 Ki_18:9) En het geschiedde in het vierde jaar dat koning Hizkia, dit is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, Salmanasser, de koning van Assyrië, opvoer tegen Samaria, en viel het aan

Dit bevestigt nogmaals dat Hizkia en Hosea's regering drie jaar uit elkaar liggen. We weten ook dat het jaar waarin Salmanassar, de koning van de Assyriërs, Israël binnenviel, 711 v. Chr. was. Bedenk dat het hem drie jaar kostte om uiteindelijk Samaria te overwinnen in 709 v.Chr., wat het zesde jaar van Hizkia zou zijn.

Hizkia regeerde tussen 715 v.Chr. en 686 v.Chr. Het is duidelijk dat hij in die tijd opriep tot het houden van het Pascha, zeer zeker na 709 v.Chr., de periode waarin Israël naar Assyrië werd verbannen. Maar zoals we lezen, kondigde Hizkia een Pascha aan voor heel Israël.

(2 Ch_30:1) En Hizkia zond een boodschap naar gans Israël en Juda, en hij schreef brieven aan Efraïm en Manasse om in het huis des HEREN in Jeruzalem te komen, om het Pascha te vieren ter ere van de HERE, de God van Israël.

Hier staat dat Hizkia brieven schreef aan Efraïm en Manasse om in het huis van de HEER in Jeruzalem te komen om het Pascha te vieren ter ere van de HEER, de God van Israël.

(2 Ch_30:5) En zij stelden een verbinding tot stand, die door middel van een verkondiging in heel Israël, van Berseba tot Dan, door zou gaan om te komen en het Pascha te vieren ter ere van de HERE, de God van Israël, in Jeruzalem. Want de menigte deed niet volgens de Schrift.

In dit vers stelt koning Hizkia vast dat slechts de paar duizend mannen van Israël werden verbannen. Uiteraard in verwijzing naar de 27.280 Samariërs die gevangen werden genomen.

(2 Kron. 30:6) En zij die snelden, gingen met de brieven van de koning en van de oversten naar heel Israël en Juda, volgens het bevel van de koning, zeggende: Zonen van Israël, keer terug naar de HERE, de God van Abraham, Isaak en Jakob! en hij zal terugkeren naar degenen die zijn ontsnapt, overlevend uit de hand van de koning van Assyrië

Hier stelden we vast dat Israël al in de tijd van koning Hizkia dat alleen wist 27280 mannen werden door de Assyriërs uit Samaria gehaald en alle anderen bleven daar.

(2 Kron. 30:7) En wees niet als uw vaderen en uw broeders! degenen die in opstand kwamen tegen de HERE, de God van hun vaderen, en hij gaf ze in een woestenij, zoals je ziet. 

Dat is het bewijs dat GOD heeft geleverd 27,280 tot verwoesting (gedood en vernietigd). Maar de rest van Israël bleef.

(2 Kron. 30:10) En de hardlopers trokken van stad tot stad door het gebergte van Efraïm en Manasse en tot aan Zebulon. En zij werden als slachtoffers van degenen die hen bespotten en bespotten. Maar mannen uit Aser en Manasse en uit Zebulon schaamden zich en kwamen naar Jeruzalem.

De feiten spreken voor zich, dat Israël nooit naar Assyrië is verbannen, zoals tegenwoordig wordt beweerd door de Hebreeuwse Israëlieten.

Waar was Israël ten tijde van YESHUA en Discipelen?

Dit is een domme vraag, want iedereen weet dat ze in de Romeinse provincies Galilea, Samaria en Juda woonden. Dit gebied benadert de oude Israëlitische koninkrijken van de noordelijke en zuidelijke koninkrijken.
De Bijbel vertelt ons dat zelfs vóór en na de Assyrische verovering van Samaria in 723 v. Chr. veel Israëlieten Israël hadden verlaten om naar andere landen te gaan. De meesten van hen waren economische migranten.

De meeste sektes van de Hebreeuwse Israëlieten zullen je vertellen dat Israël altijd naar Afrika vlucht, wat een leugen is. De Bijbel laat zien dat ze ook naar Europa en andere plaatsen migreerden. Deze mensen hebben geen antwoord op de vraag waarom hun aanwezigheid van ons in deze landen tegenwoordig klein is, dus liegen ze tegen je en zeggen dat ze alleen naar Afrika zijn gegaan. Het feit is dat Israël ook een grote aanwezigheid had in Europese landen. Zie mijn video in de beschrijving:

Hoe de Europese heidenen het Israël van GOD vernietigden

Vanaf het begin strekte de Israëlische diaspora zich uit over de hele wereld

De mythe van de "10 verloren stammen van Israël" werd in de derde en elfde eeuw gepropageerd. Blijkbaar was Israël niet op de hoogte van hun status als ballingschap in Assyrië. Dit is natuurlijk een ironische uitspraak, omdat CHRISTUS en de apostelen tijdens hun leven verwezen naar Israël. Hier zijn de woorden van de apostelen.

Act_4:27 Want zij verzamelden zich in waarheid tegen de Heilige, uw dienaar Jezus, die u gezalfd hebt - zowel Herodes als Pontius Pilatus, met naties en volken van Israël,

Hier vermaant de apostel Petrus het volk Israël voor hun aandeel in de verantwoordelijken voor de moord op CHRISTUS.

Act_4:8 Toen zei Petrus, vervuld van heilige geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten van Israël.

Petrus verwijst in dit vers naar de leiders van Israël.

Act_2:36 Laat het dan met zekerheid aan het hele huis van Israël weten! dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt -- deze Jezus die u hebt gekruisigd.

Petrus verwijst in dit vers naar Israël.

Mat_10:5-6 Deze twaalf zond Jezus om hen aan te sporen en te zeggen: Op de weg van de volken mag u niet uitgaan en een stad van Samaritanen mag u niet binnengaan. Maar u gaat liever naar de verloren schapen van het huis van Israël!
Mat_15:24 En hij antwoordde: Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Daarom was Israël daar in het land gedurende het millennium voorafgaand aan de bediening van CHRISTUS. YESHUA en zijn decuples zijn Israëlieten die in Galilea woonden, bestaande uit het gebied van Zebulon en Naftali en andere delen van het oude Noordelijke Koninkrijk. Ze woonden ook in Samaria. De vrouw bij de bron van Sichar en haar broers waren Israëlieten, geen Samaritanen. Zie mijn video: Wie zijn de Samaritanen?

De apocriefen - Niet toevoegen aan of wegnemen uit Gods Woord - 2e Ezra's

Een ander deel van de vergelijking is dat van de rol van apocriefe boeken om deze leugenachtige hoax te verspreiden. Deze ideeën komen veel voor bij de meeste mensen die zichzelf Hebreeuwse Israëlieten noemen. Deze mensen getuigen dat de King James-vertaling van de Bijbel de juiste leer is. Bijgevolg lazen ze verzen die hen ervan overtuigden dat Israël naar Assyrië was verbannen en voor altijd vernietigd.

Sommigen van hen realiseren zich dat ze in feite Israël zijn vanwege de vloeken die in Deuteronomium en elders worden geschetst. Ze wilden of konden niet gehoorzamen aan de wet die bepaalt dat ze niets aan het Woord mogen toevoegen. Dus gingen ze naar het apocriefe boek 2 Ezra's voor antwoorden.

Het leugenachtige apocriefe boek van de 2e Ezra

Verzen in dit apocriefe boek stellen dat Israël naar Assyrië werd verbannen. Er staat verder dat ze later hun spullen pakten en Assyrië verlieten en naar een plaats gingen die Arsareth heette. Nu opgesplitst in concurrerende kampen. De een gelooft dat Arsareth Amerika is en de ander West-Afrika.

2e Ezra 40 Dat zijn de tien stammen die gevangen werden weggevoerd uit hun eigen land in de tijd van Osea, de koning, die Salmanasar, de koning van Assyrië, als gevangene wegvoerde, en hij voerde ze over de wateren, en zo kwamen ze in een ander land.

2e Ezra 43-47 En zij gingen de Eufraat binnen door de engten van de rivier. Want de Allerhoogste toonde toen tekenen voor hen en hield de vloed stil, totdat ze waren overgestoken. Want door dat land was een geweldige weg te gaan, namelijk anderhalf jaar: en dezelfde streek heet Arsareth. Toen woonden ze daar tot de laatste keer; en nu, wanneer ze zullen beginnen te komen, zal de Allerhoogste de bronnen van de stroom weer tegenhouden, zodat ze er doorheen kunnen gaan: daarom zag je de menigte met vrede

Tot de tijd van Christus bevond Israël zich altijd in de door de Romeinen gecreëerde provincies Samaria, Judea en Galilea. Dit kwam overeen met de gecombineerde noordelijke en zuidelijke koninkrijken. Maar als ze de King James-bijbel hadden gelezen, zouden ze dat niet weten. Ze begrijpen niet dat terwijl hun vijanden de KJV-bijbel corrumpeerden, ze deze leugenachtige apocriefe boeken schreven, zoals 2nd Esdras en andere. Dus gingen ze van het sublieme naar het belachelijke.

Wat is een ?Isrealistisch? in de Bijbel Lev 24:10

Volg en vind ons leuk:
Speld delen
Een gedachte over ?The myth of 10 Lost Tribes of Israel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
Volg per e-mail
YouTube
Pinterest
Instagram
nl_NLDutch